به نام خدا

با عنایت به اجرای مصوبه شماره 137319/ت51512 ه مورخ 14/11/93 هیئت محترم وزیران مبنی بر تخصیص سوخت ناوگان دیزل باری بر اساس پایش و پیمایش در اول مهرماه سال جاری و نتایج کارگروه بند 6 مصوبه ،جدول سهمیه سوخت کلاس های مختلف ظرفیتی به شرح ذیل برای ناوگان بار درون شهری تعدیل گردیده است.

ردیف

عنوان

سهمیه ماهیانه فعلی(لیتر)

سهمیه ماهیانه جدید (سهمیه پایه)لیتر

1

تا 3.5 تن

1800

1200

2

از 3.5 تا 6 تن

1800

1600

3

از 6 تا 10 تن

1800

1600

4

از 10 تا 20 تن

4320

3900

5

از 20 تا 30 تن

6000

5000

6

از 30 تا 40 تن

7200

5800

7

از 40 تا 50 تن

7200

5800

8

50 تن به بالا

7200

5800


فعالان بار درون شهری تهران جهت ثبت نام اولیه از تاریخ 93/12/09 به سایت شهرداری تهران به آدرس
www. tehran.ir مراجعه نمایند
 مدارک مورد نیاز ثبت نام:
 اشخاص حقیقی:
1-تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه باری ممهور به مهر مجری طرح
2-تصویر کارت وسیله نقلیه باری ممهور به مهر مجری طرح
3-تصویر شناسنامه مالک وسیله نقلیه باری ممهور به مهر مجری طرح
4-تصویر کارت ملی مالک وسیله نقلیه باری ممهور به مهر مجری طرح
5-تصویر کارت پایان خدمت/معافیت مالک وسیله نقلیه باری ممهور به مهر مجری طرح (ویژه آقایان)
6-سه قطعه عکس 4*3 مالک وسیله باری
7-پرینت ثبت نام نهایی متقاضی در سایت :www.navganbari.ir
 اشخاص حقوقی:
1-تصویر اساسنامه مصدق
2-تصویر آخرین آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی ممهور به مهر مجری طرح
3-تصویر سند مالکیت ممهور به مهر مجری طرح
4-تصویر کارت وسیله نقلیه ممهور به مهر مجری طرح
5-پرینت ثبت نام نهایی متقاضی در سایت : www.navganbari.ir
دبیرخانه ستاد شناسایی ناوگان حمل و نقل باردرون شهری و حومه