اطلاعیه
کلیه دارندگان خودروهای بار که سهمیه سوخت آنها به عادی ( 60 لیتر ) تبدیل شده است :
 اگر درون شهری است ، درصورتیکه در سامانه www.navganbari.ir   ثبت نام ، ساماندهی نشده  و پروانه فعالیت ندارند  به  شهرداری یا  سازمان تاکسیرانی / حمل ونقل همگانی / مدیریت بار درون شهری شهر محل سکونت خود مراجعه نمایند .
توضیح: درصورتیکه در سامانه فوق و توسط مجموعه های مذکور موفق به اخذ پروانه فعالیت شده اند برای تطابق اطلاعات خودرویی و شخصی و تبدیل سوخت تا فروردین ماه 94 به سهمیه ناوگان عمومی به محل صادر کننده پروانه فعالیت مراجعه نمایند .  
اگر برون شهری است ،  به سازمان راهداری مراجعه نمایند .
 

اگر روستایی است ، به نزدیکترین شهرداری محل سکونت مراجعه نمایند .

نکته 1 : سهیمه سوخت صرفا مختص دارندگان پروانه فعالیت از یکی از مجموعه های فوق در شهرداری می باشد. .

نکته 2 : هنگام مراجعه به هرکدام از مجموعه های فوق داشتن اصل مدارک کامل (شخصی و خودرو )الزامی است .

نکته 3 : سامانه  www.navganbari.ir  صرفا برای خودروهای بار درون شهری می باشد .


فعالان بار درون شهری تهران جهت ثبت نام اولیه از تاریخ 93/12/09 به سایت شهرداری تهران به آدرس
www. tehran.ir مراجعه نمایند
 مدارک مورد نیاز ثبت نام:
 اشخاص حقیقی:
1-تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه باری ممهور به مهر مجری طرح
2-تصویر کارت وسیله نقلیه باری ممهور به مهر مجری طرح
3-تصویر شناسنامه مالک وسیله نقلیه باری ممهور به مهر مجری طرح
4-تصویر کارت ملی مالک وسیله نقلیه باری ممهور به مهر مجری طرح
5-تصویر کارت پایان خدمت/معافیت مالک وسیله نقلیه باری ممهور به مهر مجری طرح (ویژه آقایان)
6-سه قطعه عکس 4*3 مالک وسیله باری
7-پرینت ثبت نام نهایی متقاضی در سایت :www.navganbari.ir
 اشخاص حقوقی:
1-تصویر اساسنامه مصدق
2-تصویر آخرین آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی ممهور به مهر مجری طرح
3-تصویر سند مالکیت ممهور به مهر مجری طرح
4-تصویر کارت وسیله نقلیه ممهور به مهر مجری طرح
5-پرینت ثبت نام نهایی متقاضی در سایت : www.navganbari.ir
دبیرخانه ستاد شناسایی ناوگان حمل و نقل باردرون شهری و حومه